Nieuwsbericht

Junioren

Vanaf september ‘18: veranderingen van KNHB in de competitie C- en D-jeugd

Nieuws afbeelding 23-5-2018

Met ingang van seizoen ‘18/19 gaat er voor de C- en D-jeugd het een en ander veranderen! We willen jullie hier tijdig over informeren, zodat we met z’n allen goed voorbereid het nieuwe seizoen in kunnen gaan.  

Waarom deze wijziging?

De KNHB wil – samen met haar verenigingen - de hockeysport nog beter maken dan ze al is. Om dit waar te maken formuleerde de bond haar ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’, bestaande uit vijf uitgangspunten: anders indelen, langer breed houden, gelijkwaardige teams, minder specialiseren, sport en privé in betere balans. Meer achtergrond over deze visie is hier te lezen: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#visie-op-de-ontwikkeling-van-hockeyers

Na het formuleren van haar visie stelde de KNHB zichzelf de vraag: ‘wat moet er veranderd worden aan de huidige competitiestructuur om beter bij te kunnen dragen aan het opleiden van jonge hockeyers?’ Met het idee dat kinderen tot een bepaalde leeftijd vooral plezier moeten hebben tijdens het sporten, dat ze de ruimte moeten hebben om meerdere sporten te kunnen uitproberen, dat ze niet onnodig veel belast mogen worden en dat er rekening wordt gehouden met andere activiteiten in hun leven, kwam de bond tot een concreet voorstel.

Het resultaat is een aantal wijzigingen in de competitiestructuur van de C- en D-jeugd die per komend seizoen al in gaan. Deze wijzigingen moeten gaan zorgen voor minder prestatiedruk onder kinderen. Voor de D-jeugd wordt hierbij gestreefd naar zo min mogelijk prestatiedruk, om die bij de C-jeugd vervolgens langzaam te gaan opbouwen.

Wat betekent dit voor C- en D- teams in het algemeen?  

Minder prestatiedruk

Om een kind zich zo breed mogelijk te laten ontwikkelen, wil de KNHB de prestatiedruk onder jonge kinderen doen afnemen. Concreet betekent dit:

 • dat er in de competitie van de D-jeugd m.i.v. komend seizoen géén en in de C-jeugd ruimer opgezette kampioenschappen gespeeld gaan worden. Daarnaast worden er geen play-offwedstrijden meer gespeeld; vervallen in de D de topklasse en de subtopklasse en wordt er in de D en C zoveel mogelijk in de regio gespeeld. In de C-competitie wordt bovendien de voorcompetitie uitgebreid naar 10 speelrondes, waarna na de zaal de reguliere competitie aanvangt.

 • en dat de focus binnen de D-jeugd meer op de algemene ontwikkeling (waaronder motoriek en motivatie) komt te liggen;

 • en dat we bewegen naar een situatie waarin meer gelijkwaardige teams gevormd zullen worden.

Wat betekent dit voor de C- en D-teams van HC Naarden?

Vanuit onze eigen nieuwe HC Naarden visie op jeugdhockey hebben wij de volgende speerpunten gedefinieerd, die specifiek betrekking hebben op onze D- en C- teams (zowel lijn als breedte):

 1. Neerzetten van een "Naarden Hockey Academy” voor de opleiding van onze jeugdtrainers,

 2. Innoveren van trainingsmiddelen en -vormen,

 3. Opties voor laatbloeiers langer openhouden. Minder snel specialiseren,

 4. Betere samenwerking tussen begeleiders en ouders rondom een team of categorie,

 5. Manier van selecteren verduidelijken en aanscherpen,

 6. Meer aandacht voor gezondheid en blessurepreventie.

De recente oproep om sociale voorkeuren t.a.v. de indelingen kenbaar te maken, past ook in deze aanpak. We hebben hier inmiddels ontzettend veel positieve reacties op gekregen.

De veranderingen die de KNHB voorstaan gaan in hoog tempo en niet iedere vereniging kan of zal in hetzelfde tempo mee kunnen gaan. Het gaat om een lange termijn visie waaraan uiteindelijk iedere club op zijn manier invulling zal geven.

Ook wij als HC Naarden houden ons eigen tempo aan. In een aantal ontwikkelingen gaan we direct mee, op andere vlakken kiezen we de weg van geleidelijkheid. Zo zullen we t.a.v. de lijnteams de bestaande manier van indelen vooralsnog handhaven, maar zijn we wel voornemens om komend seizoen:

 • alle eerste en tweede lijnteams (alsmede D3 en D4) in elk geval deels gezamenlijk te laten trainen,

 • de samenwerking met andere clubs/ sporten aan te gaan (rugby, voetbal, judo etc.) om een breder motorisch trainingsaanbod samen te stellen,

 • te onderzoeken of we aparte skill-trainingen kunnen introduceren voor zowel lijn als breedte.

De komende tijd zullen we op deze plek uitgebreider ingaan op de HC Naarden visie op jeugdhockey.


 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]