Benjamins

Algemeen
Benjamins zijn onze jongste leden. Omdat op zaterdag de velden overvol zijn voor de competitie van de Zaterdag Jeugd, en de Benjamins geen competitie spelen, trainen zij dat eerste jaar op de zondagochtend.

Benjamins doorlopen wekelijks een oefeningenparcours, waar op een speelse manier de eerste stappen worden gezet naar juiste stickgreep, de bal spelen, stoppen en lopen met de bal. In deze categorie leren de kinderen basistechnieken om enerzijds uiteindelijk op een veilige manier een 1 tegen 1 situatie aan te kunnen, en anderzijds is het een voorbereiding op het 3 tegen 3-hockey (F-jes).
 
Aan het eind van de Benjamin periode worden de F-teams ingedeeld op basis van een mix van vriendjes, scholen en hockeytechniek, om uiteindelijk te grote sterkteverschillen in de F te vermijden.

Vanaf de F gaan de Benjamins door de weeks trainen en in het weekend competitie spelen.


JONGSTE JEUGD/ ONDERBOUW bij HC Naarden

De meeste van onze leden starten bij de Jongste Jeugd waar de basis wordt gelegd voor een hockey carrière bij HC Naarden. Al onze spelers worden begeleid als ook geëvalueerd conform de visie op jeugdhockey (link https://hcnaarden.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=declub_hockeyvisie) waarbij de Naarden Hockey Academie een belangrijke rol speelt. 

Afbeelding met tafel Automatisch gegenereerde beschrijvingBenjamins 

Benjamins

De Benjamins zijn onze jongste leden. Benjamins spelen nog geen competitiewedstrijden en trainen één keer per week op zondagochtend. Om te kunnen starten als benjamin moet je minimaal 6 jaar oud zijn op 1 oktober per geldend seizoen. 

De kinderen worden – in alfabetische volgorde van achternaam - ingedeeld in groepen van 7 of 8 kinderen. Elk team wordt getraind door twee jeugdtrainers die de basisbeginselen van het training geven krijgen aangeleerd vanuit de Naarden Hockey Academy. Daarnaast heeft elk team twee ouder-coaches, die zorgen voor toezicht, veiligheid en ondersteunen de jeugdtrainers en communicatie richting de ouders van de Benjamins. De algehele coördinatie op de zondagochtend is in handen van de categoriemanagers. 

Bij de Benjamins worden de basisbeginselen van het hockeyspel aangeleerd. Tijdens de zondagochtend worden een aantal oefeningen in circuitvorm gedaan en er is natuurlijk ook altijd tijd voor een partijtje. De kinderen leren op een speelse manier een juiste stickgreep en maken kennis met de basistechnieken van het hockey. Daarmee leren de kinderen veilig een 1 tegen 1 situatie te spelen en wordt voorbereid op het 3 tegen 3 hockey dat in de F-jeugd wordt gespeeld. Plezier is de rode draad van deze 1e kennismaking met hockey. 

Overgang naar de F-jes
Na de Benjamins gaan de kinderen over naar de F-jes. De teams worden wederom ingedeeld op alfabet en gaan 3 tegen 3 wedstrijden spelen in competitieverband. Deze wedstrijden zijn op zaterdag - incidenteel op zondag - en worden begeleid door twee ouder-coaches. De F-jes trainen 1x per week. Per team zijn er 2 jeugdtrainers en begeleiding op alle velden door de Technische staf. Bij de F zijn er ook twee categorie managers die de schakel zijn tussen de oudercoaches en HC Naarden voor de begeleiding van deze teams. 

Overgang naar de E6 en E8
In het derde en vierde hockeyjaar wordt er respectievelijk 6 tegen 6 (op een kwart veld) en 8 tegen (op een half veld) gespeeld. De teams worden zowel in de E6 (ongeveer 8 kinderen per team) als in de E8 (ongeveer 10 kinderen per team) opnieuw ingedeeld, zodat er wordt gehockeyd met kinderen van een vergelijkbaar niveau en spreken we van een softe indeling waarbij dus niet een J6E1 beter is dan J6E2 bijvoorbeeld. Belangrijkste is dat de verschillen binnen een team niet te groot zijn en elk kind zich op het eigen niveau kan blijven ontwikkelen, want binnen deze leeftijdsgroepen kan er nog van alles gebeuren.  Zowel de E6 als de E8 hebben ook twee categorie managers die de schakel zijn tussen de oudercoaches en HC Naarden voor de begeleiding van de teams.

De keeper maakt nu ook onderdeel uit van het spel en de opstelling. Kinderen worden per toerbeurt ingedeeld om te keepen en kunnen in de week voorafgaand aan hun "keep-beurt” deelnemen aan de keeperstraining, om zo de eerste kneepjes van dit vak onder de knie te krijgen. Er is wekelijks een keeperstraining voor de jongste jeugd. 

De wedstrijden zijn op zaterdag - incidenteel op zondag - en worden begeleid door ouder-coaches. Door de weeks wordt er twee keer getraind. Een keer wordt de training verzorgd door 2 jeugdtrainers (onder begeleiding van de technische staf), de andere keer door een hoofdtrainer. Daarnaast wordt er ook bij de trainingen door hoofdtrainers ook gerouleerd van trainers. De E8 doet als enige binnen de Jongste Jeugd ook mee aan de zaalcompetitie waarbij de kinderen 1x per week training krijgen en meedoen met de zaalcompetitie vanuit de KNHB (gemiddeld 6 wedstrijdblokken). 

Overgang naar de D
De overgang naar een heel veld is lastig, het veld is ineens net zo groot als bij de senioren. Dat is in soms nog best even lastig. De focus verschuift van individueel naar team en je gaat leren om keuzes te maken in het spel. Er zijn plannen vanuit de KNHB om dit mogelijk per seizoen 21-22 aan te passen en volgt er een update. De indeling van de D teams wordt gemaakt door de Technische Staf in samenwerking met de TC. Vanuit de TS zijn er 2 personen die alle kinderen vanuit de E8 kennen die een goede inschatting kunnen maken hoe en waar de speler het beste op zijn/haar plek is binnen de D. Samen met de TC wordt gekeken naar goede verhoudingen binnen een team. Binnen de D speel je 11 tegen 11 en bestaat je team uit 14 personen inclusief een keeper. Dit kan een vaste keeper zijn of wordt er gewisseld binnen het team. De D-teams vallen onder de junioren TC en zijn er 2 categorie managers, 1 voor JD en 1 voor MD. De D krijgen 2x per week 1 uur training of in geval van de 1e 2 teams gevallen 2x 1,5 uur training. De D-teams bestaan uit zowel 1e jaars als 2e jaars D spelers. De wedstrijden zijn op zaterdag en incidenteel op zondag. De training wordt gegeven door hoofdtrainers of jeugdtrainers die begeleid worden vanuit de Technische Staf. Het coachen van de wedstrijden gebeurt ook door de jeugdtrainers met assistentie van de managers als zij niet kunnen. De D doet ook mee aan de zaalcompetitie waarbij de kinderen 1x per week training krijgen en meedoen met de zaalcompetitie vanuit de KNHB (gemiddeld 6 wedstrijdblokken).

Competentiegericht onderwijs
HC Naarden beoogt met haar opleiding meer te bieden dan hockey alleen. Wij gebruiken de sport als middel om maatschappelijke competenties bij te brengen. Denk daarbij aan samenwerken of aan analyseren. Goed en slecht ligt in sport heel dicht bij elkaar en er is gelukkig al heel snel weer een mogelijkheid om aspecten te verbeteren of nieuwe oplossingen uit te proberen. In de onderbouw ligt de nadruk op het ‘middel’, het hockeyspel dus. Om competenties te ontwikkelen met behulp van de sport moet je sport beheersen. In de onderbouw richten we ons daarom voornamelijk op de hard skills. Gaandeweg de opleiding komt de nadruk meer en meer te liggen op softere skills zoals reflecteren op je eigen acties of presenteren aan de groep waarom je iets wel of niet goed vindt. Wij gaan uit van een pakket competenties die geselecteerd zijn door de Stichting Leerplanontwikkeling als zijnde competenties van de 21e eeuw. Ons doel is om jonge hockeyers keuzes te leren maken op basis van hun eigen waarneming. De coach is in onze optiek geen dril sergeant, maar iemand die spiegelt en spelers helpt om verder te komen in hun ontwikkeling.


3 Hoeraatjes voor Hockey! Is de titel van een informatief boekje. Dit boekje is bedoeld om kinderen en ouders te laten kennis maken met spelregels en gedrag op en rond het hockeyveld (te bestellen via de KNHB).
 
Tischa Neve, Kinderpsycholoog en opvoedcoach, legt het als volgt uit:
 
Uw kind gaat hockeyen! Kent u deze sport? Bent u bekend met de belangrijkste regels van het spelletje hockey? In dit boekje staan deze regels uitgelegd voor uw kind, zodat het goed voorbereid het veld op kan.
 
Maar dat geldt ook voor u! Mocht u niet bekend zijn met de regels, lees dit boekje dan samen met uw kind door zodat ook u op de hoogte bent. Dat is niet alleen voor uw kind van belang maar zo weet ook u waar uw kind en de coach het op het veld over hebben.
 
Als ouder vervullen we een belangrijke rol met betrekking tot sportiviteit en respect om en op het veld. Wij zijn langs de lijn allereerst een heel belangrijk voorbeeld voor onze kinderen. Hoe wij scheidsrechters, tegenstanders en medespelers benaderen, is van grote invloed op de kinderen in het veld. Dat wat we roepen van de kant kan een hele positieve invloed hebben op het spel maar zeker ook een negatieve. Daar moeten we dus goed bij stilstaan. We willen toch allemaal dat onze kinderen met veel plezier, maar zeker ook met respect voor elkaar hockeyen?
 
Denk dus na bij wat je roept. Verdiep je in het spelletje voor je wat zegt en beter nog: Laat de coach coachen en moedig als ouder alleen aan! Zo houden we het voor de kinderen op het veld leuk en vooral duidelijk. Geef het goede voorbeeld door geen andere kinderen af te vallen en je mond te houden tegen de scheidsrechter. Die doet tenslotte ook zijn uiterste best en kan nou eenmaal niet alles zien en goed doen. De spelers ook niet… als wij als ouders langs de lijn bewust bezig zijn met hoe we onze kinderen aanmoedigen en begeleiden dan leren ze leuk, goed en sportief hockey spelen. En dat is toch wat we willen?”
 
 
Inschrijven kan jaarlijks alleen in de maand april.
Alleen kinderen die vóór 1 oktober 6 jaar of ouder zijn kunnen opgegeven worden. Door de vele aanmeldingen zijn wij genoodzaakt de leeftijdscategorieën strikt te volgen. 
 
Alle informatie over inschrijven kunt u vinden onder De club > Lidmaatschap >Aannamebeleid.

 
 
Wordt uw kind geplaatst dan controleren wij de juistheid van de geboortedatum aan de start van het seizoen. U dient hiervoor een geldig legitimatiebewijs van het kind mee te nemen. Een onjuist opgegeven geboortedatum kan in het ergste geval leiden tot het ongeldig verklaren van de plaatsing (opzegging door het bestuur).


 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]