Contributies

De contributie van veld- en zaalhockey wordt ieder jaar in de ALV van mei/juni vastgesteld. De contributie van veld- en zaalhockey wordt per automatische incasso voldaan. De toestemming voor de automatische incasso heb je aangegeven op het inschrijfformulier. Bestaande leden die nog geen automatische incasso hebben afgegeven kunnen altijd een machtiging afgeven. 

Een machtiging tot automatisch incasso kan verstuurd worden per e-mail aan
[email protected]  o.v.v. tenaamstelling en rekeningnummer, of schriftelijk naar het volgende postadres:
 
Hockey Club Naarden
t.a.v. Penningmeester
Postbus 5249
1410 AE NAARDEN


 
Het entreegeld is eenmalig bij toetreding tot de vereniging verschuldigd en zal gelijktijdig met de eerste incasso worden gefactureerd en geïnd.
 
 
 
Heb je ons gemachtigd, dan wordt de contributie in drie gelijke termijnen geïncasseerd, en wel op of rond medio september, oktober en november. Het eventuele entreegeld wordt ineens midden september geïncasseerd. De incasso van de contributie voor het zaalhockey wordt in één termijn gefactureerd en geïncasseerd medio december. 

Bij het mislukken van een incasso door bijv. een onvoldoende saldo op de rekening, storneringen of foutieve bankrekeningen worden extra administratiekosten in rekening gebracht van € 25,-.Ook andere kosten die in relatie staan tot het lidmaatschap (zoals boetes voor gele/rode kaarten) zullen via automatische incasso worden geïncasseerd.

 
 
Leden die nog een factuur ontvangen (dit is niet meer mogelijk voor nieuwe leden) ontvangen de facturen per e-mail. Je bent zelf verantwoordelijk dat het juiste e-mail adres in het LISA systeem staat. Je kunt dat zelf aanpassen via de inlogcode die je aan het begin van het seizoen van de ledenadministratie ontvangt.

Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Leden die hun contributie niet binnen deze termijn betalen ontvangen na die 14 dagen een aanmaning met een betalingstermijn van 7 dagen. Bij iedere volgende aanmaning wordt € 25 per aanmaning aan kosten doorberekend met een maximum van € 75.


Betalingsregeling

Verzoeken om een betalingsregeling dien je uitsluitend schriftelijk (per e-mail) te richten -uiterlijk tot 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe seizoen- aan de penningmeester, met redenen omkleed. Hierbij kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Honorering en accordering kan slechts door de penningmeester van de vereniging geschieden.Opzegging


Opzegging van het lidmaatschap dient door jeugdleden vóór 1 mei en door senioren vóór 1 juni schriftelijk bij de ledenadministratie gedaan te worden, voorafgaande aan het eerstvolgende seizoen dat men niet meer wil spelen (per e-mail [email protected]).

  • Er wordt per e-mail een ontvangstbevestiging van de opzegging verstuurd. Als je geen bevestigingsmail hebt ontvangen binnen vijf werkdagen dan kan het zijn dat de opzegging niet is ontvangen. Controleer ook je spam/junk e-mail. Je dient dan contact op te nemen met de ledenadministratie.
  • Mondelinge afmeldingen of afmeldingen die worden gedaan bij andere personen dan de ledenadministratie worden niet geaccepteerd.
  • Indien opzegging plaatsvindt op of na 1 mei (of voor senioren op of na 1 juni), dient men het gehele contributiebedrag voor het eerstvolgende seizoen te voldoen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt, behalve voor eindexamenkandidaten, die tot uiterlijk een week na bekendmaking van de examenuitslag kunnen opzeggen.
  • Bij opzeggingen gedurende het seizoen vindt geen restitutie van de contributie plaats.

 Zie ook De club > Lidmaatschap > Opzeggen

 Restitutie van contributie (of een gedeelte daarvan), kan slechts worden verleend bij langdurige ziekte of ongeval. Dit ter beoordeling van het bestuur op advies van de penningmeester. In alle overige gevallen is er geen restitutie mogelijk.       
 
Het beleid van HC Naarden is dat er voor het gehele seizoen contributie betaald dient te worden, ook indien er sprake is van het tijdelijk niet kunnen deelnemen aan hockeyactiviteiten, vanwege een blessure, studie, werk, zwangerschap, buitenlandverblijf, etc.
 
 

 
Categorie Contributie Entree
Veteranen 410,- 0,-
Senioren 290,- 0,-
10-17 jaar * 410,- 230,-
Zaterdag 8-9 jaar 385,- 230,-
Zaterdag 7 jaar 310,- 230,-
Benjamins 225,- 230,-

Hockey7 170,-
Trimhockey 240,- 120,-
Trainingslid** 320,- 120,-
Niet Spelend Lid
50,-


1e Lijnteam-toeslag A1 t/m D1  150,-
2e Lijnteamtoeslag A2 t/m D2 50,-
Trainingspakbijdrage lijnteams 20,-


Zaalhockey Junioren (incl. energietoeslag)
Lijnteams A t/m D jeugd 165,-
Breedteteams A t/m D jeugd 130,-
E-jeugd 130,-

Zaalhockey Senioren (incl. energietoeslag)
Senioren 130,-
Veteranen 130,-
Trim (6x training) 65,-* Bij een leeftijd jonger dan 18 jaar en toch geplaatst in een Senioren team geldt de 18-35 jaar contributie. Voor Junioren geplaatst in een Senioren team is geen entreegeld verschuldigd.

** Trainingslid is alleen voor Senioren, Veteranen & Veterinnen. Zie Hockey > Senioren > Algemeen voor meer informatie over deze vorm van lidmaatschap.


 

 

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]