Het DIRK-model

Sinds het seizoen 2019 hebben we als HC Naarden een nieuwe visie bepaald voor al onze jeugdspelers. Een visie die past bij deze tijd, ontwikkelingen in de maatschappij en voor ons als hockeyvereniging.

Onze visie is in het kort dat we de jeugd willen uitdagen om meer zelf na te denken in plaats van klakkeloos een systeem te spelen of opdrachten uit te voeren. We zien een trend in sportland, waarbij het systeemdenken doorslaat en de creativiteit afneemt. Daarnaast zien we een cultuur van consumentisme en soms ongezonde druk van ouders. Dat staat plezier en ontwikkeling in de weg, aan ons als sportvereniging om daar wat aan te doen.

Hockey is in onze visie eerder een middel dan een doel op zichzelf. Teamsport kan een geweldig middel zijn om allerlei relevante maatschappelijke competenties te ontwikkelen. SLO, het landelijk onderzoekscentrum voor leerplanontwikkeling, heeft een serie competenties geselecteerd die ontwikkeling vragen met het oog op de maatschappij van de toekomst. NOC/NSF heeft min of meer hetzelfde gedaan, maar dan met het oog op behalen van sportsucces.

Wij hebben die competenties concreet gemaakt voor de hockeypraktijk en brengen die gefaseerd over via onze training en coaching. Sport kan veel meer een verlengstuk van ons onderwijssysteem zijn dan het nu is. Wij zetten daar vol op in.

Ons jeugdplan is opgedeeld in 3 fases, gelieerd aan het triple loop learning model, een model dat voor ontwikkeling staat via
  • de ‘wat’-vraag dus welke vaardigheden heb ik nodig voor de sport?
  • de waarom-vraag, waarom deze keuze en niet een andere?
  • de wie-vraag, dus wat wil ik en wie ben ik?
In de leeftijdscategorie van 6-12 zetten we in op de vaardigheden. In de fase daarna, van 12-16, komt de waarom-vraag aan bod en in de fase 16 jaar en ouder gaan we in op de persoonlijke (mentale) voorkeuren.

Om zelf te beslissen wat effectief zou kunnen zijn in een bepaalde situatie moet je zoveel mogelijk factoren tegelijkertijd kunnen waarnemen. De basistechnieken moeten dan ook toegerust zijn op dit thema. Zonder kijken immers geen beslissing en zonder ruimte om zelf te beslissen geen leerervaring.

We hebben dat leerproces opgedeeld in vier thema’s, kortweg het DIRK-model. De K in DIRK staat voor ‘kijken’; de R voor ‘regels’, waarmee we de context bedoelen; de I voor ‘inzet’, je moet immers zelf besluiten iets te gaan doen met de informatie; en de D staat voor ‘doen’, de uitvoering. Het moge duidelijk zijn dat zonder de (basis-)vaardigheden het ‘doen’ onmogelijk wordt en van competentieontwikkeling geen sprake meer is. Dus simpel gezegd is de kern van wat we doen: leer keuzes te maken op basis van je eigen waarneming en voer die uit conform eigen kwaliteiten en inzichten.Als speler ben je met name op jezelf aangewezen voor je ontwikkeling. Maar als coach komt er nog een dimensie bij. Omgaan met verschillende karakters en leerstijlen versnellen de ontwikkeling van leidinggevende competenties enorm. We zijn trots op ons jeugd traint jeugd principe waarbij onze jeugdcoaches nu ook middels de Naarden Hockey Academie een volwaardige opleiding genieten. Onze benjamins t.m. de E8 worden ook getraind door onze eigen jeugdspelers. Vanaf de D-categorie betekent dat onze jeugdspelers naast alleen training geven ook aan deze categorie ook gaan coachen. De begeleiding van het proces staat onder supervisie van een ervaren technische staf (TS).

Bij de A & B-teams zijn we veelal afhankelijk van de groep enthousiaste en leergierige ouders die ook een team coachen. Opleiding en begeleiding van al onze jeugdtrainers gaat via ons eigen opleidingsvehikel: de Naarden Hockey Academy. Het oude klassikale model passen we nog maar mondjesmaat toe, we zetten steeds meer in op begeleiding on the job en via digitale media.

Mocht je er meer van willen weten; de komende periode leggen we in diverse filmpjes stap voor stap uit wat we bedoelen en hoe dat er in de praktijk uitziet.

En heb je vragen schroom niet om een TS lid aan te spreken of stuur je vraag in aan onze Algemeen Technisch Manager; Bas Bruin via [email protected]

---------

Onderstaande filmpjes geven een inkijkje hoe de maatschappelijke competenties van DIRK te vertalen zijn naar concrete hockey oefeningen. In feite komt het erop neer dat het consumeren (spelers) of het geven (trainers) van ‘een oefening’ niet in onze visie past. We vragen alle betrokkenen om na te denken over de keuzes die een tactische situatie of een teamaangelegenheid met zich meebrengt. Op deze manier is sport een prachtig middel om maatschappelijk vaardigheden te ontwikkelen via de sport.

Video 1: Doel van de opleiding
Bas en David leggen de kern van onze visie uit. Wat zijn competenties? En waarin verschillen ze van hockeyvaardigheden? Hoe ga je om met adviezen van de buitenwereld over je spel? Soms is je eigen oordeel het beste, daarin investeren vraagt energie, maar het levert ook heel veel op.

Video 2: Waarom hebben we voor deze visie gekozen?
Het wordt steeds belangrijker om zelf een mening te vormen over wat er langs komt in de huidige informatiemaatschappij. Om welke maatschappelijke competenties gaat het eigenlijk? In dit filmpje leggen Bas en David uit waarom we doen wat we doen.

Spelsituaties vragen om heel veel verschillende keuzes en meestal zit er ook nog druk op. Je bent voor de juiste keuze vaak afhankelijk van wat je tegenstander of medespeler doet. Lezen van lichaamstaal is daarbij een belangrijke vaardigheid. Expert Valerie legt uit hoe zij dat doet.
In sportland hebben we het vaak over ’talenten’. Wanneer ben je eigenlijk een talent en past dat woord in onze visie? Ben je een talent over en uit of kun je bepaalde eigenschappen zodanig ontwikkelen dat men je ineens een talent gaat noemen? Aan de hand van een actie van Jorrit Croon laten we je zien hoe je je eigen ’talent’ kan ontwikkelen.
We hebben onze visie vertaald naar een concreet actieplan, genaamd 'DIRK'. DIRK staat voor Doen, Inzet, Regels en Kijken; allemaal aspecten die bij het maken van een keuze van belang zijn. Hoe komt dit precies terug in de dagelijkse trainingspraktijk van -in dit geval- de Jongste Jeugd?

Video 6 (Trilogie): Trainen van spelprincipes;
Training geven is meer dan alleen oefening uitzetten. We vragen onze trainers om verder dan de wedstrijdsituatie te kijken en principes te trainen. De vraag waarom je traint wat je traint staat in alles centraal. Press- en opbouwprincipes geven de outline van keuzes in het veld heel goed weer. Maar hoe kun je die verwerken in je training?

DIRK kent drie niveaus: blauw, oranje en groen. In het blauwe niveau (niveau 1) gaan we in op het spel leren. Daarin staat de basis centraal. Het oranje niveau gaat in op het maken van keuzes onder druk. Het hoogste (groene) niveau benadert keuzes van de mentale kant. We laten je in dit filmpje zien hoe je het ‘man linken’ traint op het oranje niveau. Spelen we mandekking? Of is het eigenlijk zone? Of hangt het af van de situatie en is er eigenlijk geen sticker op te plakken? Hersens aan en nadenken dus.

Bij Naarden vragen we de jeugd al snel om training te gaan geven. Training geven ontwikkelt de competenties van DIRK namelijk nog beter en sneller. Van training geven word je een betere speler. Via de Naarden Hockey Academy - daarin zit grofweg alles wat met kennis en kennisontwikkeling te maken heeft- dragen we onze kennis over aan onze trainers en coaches en ontwikkelen we met zijn allen onze visie tot een krachtige rode draad. Friso en Fleur leggen uit wat ze bij de E6 trainen en welke competenties ze daarbij ontwikkelen.
De sleeppush heeft iets magisch. Het is een techniek die wedstrijden kan beslissen en die sterren kan maken en breken. Wat is belangrijk bij de sleeppush? En hoe doen de experts dat eigenlijk?

Boudewijn, Jasmijn, Renee, Wouter en Tanja trainen de E6. Wat trainen ze en welke inhoudelijke feedback geven ze aan de kinderen? Training geven is net iets meer dan alleen lekker laten bewegen; de rode draad van DIRK loopt overal doorheen!


Video's zaalhockey

Zaalhockey is een snel spel, waarbij de competenties van DIRK maximaal getest worden. De ‘voetbal’ is een leidend begrip in onze zaalhockeyopvatting. Hoe kom je tot de voetbal en welke stappen kun je volgen als het even niet loopt?

Op het veld hebben we het steeds over ‘ramen’. In de zaal is dat een nog belangrijker begrip, aangezien de bal niet door de lucht mag. Hoe herken je ramen? En welke tactieken kun je toepassen om een speler vrij voor de goal te krijgen?

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]