Hart voor HC Naarden

Word lid van Hart voor Naarden

 

Wat is Hart voor HC Naarden?

Dit is de Donateurs CLub voor alle mensen die HC Naarden een warm harttoedragen en daarom graag voor een donatie van €100 per jaar lid willen worden.

 

Wat doet Hart voor HC Naarden met de donaties?

De donateurs van Hart voor HC Naarden stemmen jaarlijks voor welk(e) hartverwarmende project(en) de giften gebruikt worden. Het zijn duidelijk omschreven projecten die niet of moeilijk te realiseren zouden zijn zonder jouw bijdrage, zoals een speeltoestel of een loungebank op het nieuwe plein voor het clubhuis.

 

Waarom Hart voor HC Naarden?

Verschillende leden en oud-leden, vrijwilligers en families vroegen er eigenlijk zelf om: kunnen we een Donateurs Club oprichten van vrienden van HC Naarden die de club een warm hart toedragen?

 

Wat doet Hart voor Naarden?

Hart van HC Naarden nodigt twee keer per jaar haar donateurs met partner of familie uit voor een event. Dat kan bijvoorbeeld een mooie (internationale!) wedstrijd zijn onder het genot van een hapje en een drankje op het nieuwe balkon. Of we verzorgen poffertjes voor onze jongste donateurs op een Super Sunday. Verder ontvang je als donateur de HCN nieuwsbrief die je op de hoogte houdt van de ontwikkelingen binnen de club.

 

Wie kan lid worden van Hart voor HC Naarden?

Eigenlijk iedereen die zijn hart aan HC Naarden heeft verloren:

(oud-)hockeyers, (oud-)vrijwilligers, grootouders, ouders, buren, teams en families met hockeyende kinderen zijn allemaal zeer welkom.

 

Hoe word jij lid van Hart voor HC Naarden?

 

  • login op Mijn HC Naarden, meld je aan bij het event Hart voor HC Naarden en maak jouw eerste 100 euro over
  • ga naar de HC Naarden app, kies Meer... en dan Evenementen.
  • Haal een flyer op het clubhuis en vul het formulier op de achterzijde in
  • Download en Print de flyer via de bijgevoegde pdf (je vindt deze ook bij Mijn HC Naarden - Club - Documenten - Sponsoring)
  • Stuur een mail naar [email protected]
Een voorbeeld van het Aanmeldformulier zie je hieronder.

 


 

Aanmeldformulier Hart voor HC Naarden

 

0 Ik wil donateur worden voor het standaardbedrag van € 100,-- per kalenderjaar.

 

0 Ik wil donateur worden voor een ander bedrag, namelijk € _______,-- per kalenderjaar.

 

Tenaamstelling voor jouw eigen Hart: ____________________________________________________________________ (vul in)

 

Persoonsgegevens

Voorletters:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Bankrekeningnummer:

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik tot wederopzegging machtiging te verlenen aan HC Naarden om mijn jaarlijkse donatie via automatische incasso van bovengenoemd bankrekeningnummer af te schrijven. Mijn persoonsgegevens worden rechtmatig gebruikt voor het donateursprogramma.

Handtekening:

 

Datum:

N.B. Wil je een bijdrage doen voor minimaal 5 jaar en dit vastleggen als een zogenaamde periodieke gift dan is de donatie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Wil je van deze regeling gebruik maken, laat ons dat dan weten op [email protected], dan verstrekken we de benodigde informatie.
 

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]