MIJN WEG NAAR TOPHOCKEYOm goed te leren hockeyen ben je wel een tijdje bezig. Daarom is er een plan, waarin voor elke leeftijd staat vermeld welke onderdelen van het hockey je gaat oefenen. Hieronder kun je lezen wat je per leeftijd kunt verwachten.


Benjaminhockey
Benjaminhockey start in september voor kinderen die vóór 1 oktober van het hockeyseizoen 6 jaar zijn. Benjamins doorlopen wekelijks een oefeningenparcours waar op speelse manieren de eerste stappen wordt gezet naar  juiste stickgreep, de bal spelen en stoppen en lopen met de bal. Benjaminhockey wordt georganiseerd door een of meerdere ouders, deze worden ondersteund door D-spelers.

F hockey
F hockey is een heel leuk spel. Je speelt met 3 spelers tegen 3 op een achtste hockeyveld met 4 goaltjes. Je leert er vooral goed van overspelen. Het hockeydistrict Midden Nederland van de KNHB biedt F hockey aan vanaf september groep 4. Bij hockeyclub Naarden doen alle spelers uit die categorie daaraan mee.  Vanaf dit moment wordt je ingedeeld in een team en worden jongens en meisjes gesplitst. Het is leuk om bij een team te horen waar spelers inzitten die je al kent van school, maar ook andere kinderen. De teamindeling is dan ook nog niet op kwaliteit/sterkte. Op dit moment ga je ook trainen door de week en spelen op zaterdag. Je krijgt eenmaal per week training van een ervaren trainer. Als team krijg je een coach die ook de wedstrijden begeleid. Hoewel bij deze begeleiding een scheidsrechtersfluit wordt gebruikt is er nog niet sprake van een scheidsrechter. De begeleider geeft tijdens het spelen aanwijzigingen. Coaches zijn veelal ouders van de spelers uit het team. Coaches worden begeleid door het categoriehoofd, deze is samen met de TCJ verantwoordelijk voor de teamindeling.

Eerste jaars E (E6-tal)
Eerste jaars E spelen op een kwart veld met zes tegen zes. Hier speel je voor het eerst met een keeper in keepersuitrusting. Om goed op alle posities te leren spelen, speel je nog niet op een vaste plaats, je coach maakt daarvoor een indeling. Per team krijg je nu ook eigen trainers. Deze trainers zijn oudere jeugdspelers die het leuk vinden om training te geven en die daarvoor een opleiding krijgen. Daarnaast krijgen jullie ook een training van een ervaren trainer. Bij eerste jaars E hockey worden de technieken verder uitgebreid met verschillende passeertechnieken en verschillende technieken om de bal te spelen. De coach let er ook op dat spelers zich sportief gedragen en dat de sfeer in het team leuk is. Ook E teams worden door ouders gecoacht. Coaches worden begeleid door het categoriehoofd.

 


Tweede jaars E (E8-tal)
Tweede jaars E spelen op een half veld met acht tegen acht. Je gaat nu leren om grotere afstanden te overbruggen. Je leert harder en beter slaan en ook tactisch ga je veel leren. Het wordt in dit jaar belangrijker dat je je plaats houdt, echte strafcorners zijn onderdeel van het spel en je ontdekt hier vaak wat je favoriete plek is. Omdat je op deze leeftijd makkelijk veel leert biedt Hockeyclub Naarden al twee trainingen per week aan. De teams worden in deze categorie opnieuw ingedeeld. De indeling vindt in principe plaats op basis van 'homogene groepen' en vriendjes/vriendinnetjes.

 

Aan het eind van dit seizoen, als je naar de D categorie gaat - wordt voor het eerst echt op sterkte geselecteerd, dat is best spannend, het lijkt een beetje alsof je examen moet doen. Het categoriehoofd en TCJ kijken het hele jaar door naar de wedstrijden, je coach en je trainer geven een beoordeling en tijdens de selectiewedstrijden wordt je vergeleken met spelers die tot dusverre niet bij je in het team zaten.

 


D jeugd
In groep 7 en 8 speel je met een elftal op het hele veld. De groep waar je mee hockeyt is groter dan je tot dusverre gewend was, je leert weer nieuwe teamgenoten kennen. Heel belangrijk is dat nu twee leeftijdsjaren worden samengevoegd, je kunt dus in een team komen met spelers die een jaar ouder of jonger zijn dan jij. Daarnaast zijn er ook teams van uitsluitend eerstejaars D-spelers, wel verschillend van sterkte. Je speelt nu ook een echte competitie met puntentelling van de hockeybond.

 

In de D en C jeugd kan je het beste hockeytechnieken leren. De nadruk van de training ligt dan ook op het spelmatig aanleren van technieken. In de D jeugd speel je aanvankelijk nog op verschillende plekken maar in de loop van het jaar ga je wat vaker op vaste plekken spelen.

Coaching van D teams vind bij voorkeur plaats door oudere spelers uit de B of A categorie of senioren. Zij verzorgen ook de trainingen (2 x per week)  en kunnen op deze manier de training op de wedstrijd afstemmen en de coaching op de training. Deze trainercoaches worden begeleid door de trainingscoordinator en het categoriehoofd. Bij coaching door oudere jeugd is er ook een manager(coach) nodig die vaak een ouder is van een van de spelers.
De allerbeste spelers uit deze categorie kunnen worden worden afgevaardigd naar een selectie van het District Midden Nederland.

Vanaf D jeugd kan je 's winters ook zaalhockey gaan spelen. Dat is heel leerzaam op het gebied van tactiek. Hoe moet je je opstellen als je iemand verdedigt? Hoe moet je lopen als je een doelpunt wil maken uit een voorzet van rechts? Waar moet je staan om de verdediging van de tegenpartij onder druk te zetten?

Als je 1e jaars D-speler bent kan je helpen bij het Benjamin of Mini hockey. Helpen bij trainingen is leerzaam, je kunt ontdekken of je het leuk vindt om jongere kinderen iets te leren en je leert er zelf beter van hockeyen.

 


C jeugd
In deze categorie (eerste en tweede klas middelbare school) leer je het allermeest. De teams spelen in de districtscompetitie (Midden Nederland). Hele goede teams kunnen in een competitie gaan spelen waar je ook buiten het district speelt (IDC).
De allerbeste spelers uit deze categorie kunnen worden worden afgevaardigd naar een selectie van het District Midden Nederland. Sommige spelers beginnen nu aan hun groeispurt en dat kan betekenen dat het allemaal wat minder makkelijk gaat als je gewend bent. Je kunt nu minder  'handig' worden. Aan de andere kant wordt je ook sterker en dat maakt dat je bijvoorbeeld harder kan leren slaan en lopen.

 

De coaching van deze teams wordt afgestemd op de teamsamenstelling en wordt soms door jeugdtrainers of juist weer door ouders gedaan. Vanaf deze categorie wordt aandacht voor sportiviteit en respect steeds belangrijker. Sportief gedrag ten opzichte van medespelers, tegenstanders, coaches en vooral scheidsrechters maakt dat hockeyen leuk blijft.

 


B jeugd
In de B jeugd is iedereen fors aan de groei.  Het is een tijd dat intensief op groepsgedrag gecoached moet worden. Bij de lijnteams richt de coaching zich vooral op het prestatiehockeyen, bij de breedteteams gaat het ook over plezier met elkaar hebben. B hockey is krachtiger en feller dan C hockey, er wordt harder getraind en minder spelmatig, meer puur op de oefening van techniek. 

 

De B jeugd krijgt allemaal een opleiding tot scheidsrechter en moet in deze categorie ook het examen doen. Dit levert de club scheidsrechters, maar ook begrip en respect voor scheidsrechters.


A jeugd
A jeugd vormt de hoogste categorie van de jeugd. Zij hockeyen vaak sinds de benjamin-jaren bij de club. Veel hebben intussen een taak vervuld bij de training en coaching van jongere teams, het organiseren van evenementen of als scheidsrechter.  In deze categorie gaat het om het uitbouwen van tactiek. In deze categorie wordt  definitief duidelijk of spelers het meeste plezier hebben in prestatie of recreatiehockey. Coaching vindt bij voorkeur plaats door een seniorspeler of een externe coach. Training en coaching is specifiek afgestemd op de teamsamenstelling en verschilt sterk per team.

 

In de A jeugd worden spelers 18 jaar; Hockey Club Naarden verkoopt geen alcohol aan A teams omdat er altijd een groot aantal spelers in de teams zitten die nog geen 18 zijn.

Is een speler eenmaal 18 jaar, dan wordt het tijd om seniorhockey te spelen. Veelal betekent dat in een studentenstad verder wordt gehockeyd. Seniorhockey groeit echter bij HC Naarden, en we stimuleren dan ook thuisblijvers, studenten in nabij gelegen  universiteitssteden en terugkomers, om voor seniorhockey bij 'jouw eigen club' te gaan.


 

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]