Aannamebeleid

Aanname criteria

Beslissingen betreffende aanname van jeugdleden wordt door het bestuur in beginsel aan de hand van vooraf vastgestelde criteria genomen, met dien verstande dat er plaats moet zijn bij de categorie waartoe jouw kind behoort.

De criteria zijn de volgende:
  • Een jeugdlid moet in het jaar van aanmelding op 1 oktober tenminste 6 jaar oud zijn. Dit betekent voor de Benjamins voor het seizoen 2022-2023 dat zij vóór 1 oktober 2022 zes jaar of ouder moeten zijn (de peildatum is strikt 1 oktober).
  • Er geldt voorrang voor oud-jeugdleden als zij onder normale omstandigheden het lidmaatschap eerder hebben opgezegd;
  • Er geldt voorrang voor kinderen van ouders en/of broertjes/zusjes die reeds lid zijn van HC Naarden. Dit criterium geldt alleen maar voor die gezinnen waar minimaal één van de ouders een scheidsrechterskaart heeft;
  • Er geldt voorrang voor kinderen van ouders die zich reeds actief inzetten voor HC Naarden als bestuurslid, commissielid, coördinator of met een andere vrijwilligerstaak;
  • Er geldt voorrang voor kinderen die reeds lid van een hockeyvereniging zijn geweest t.o.v. anderen die dat eerder nog niet waren;
  • Er geldt voorrang voor talentvolle spelers voor lijnteams vanaf de D-categorie. De Technische Commissie kan talentvolle spelers voor lijnteams testen en beoordelen en voordragen aan het bestuur;
  • Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van deze criteria en/of de weging ervan.

In mei wordt onder toezicht van de notaris de definitieve aanname vastgesteld. In geval van gelijke criteria volgt loting door de notaris.

Kinderen die nog geen lid zijn kunnen pas meetrainen nádat zij zijn aangenomen. Dit gebeurt enkel om de teamindeling te bepalen.

 
 
 

HC Naarden - Sportpark 'Naarden'
Amersfoortsestraatweg 14
1411 HC Naarden
Tel: 035 - 695 1001
[email protected]